Het Nieuwe Zorgen

Gezondheid en welzijn

Zorg moet worden verleend op basis van een behoefte aan zorg of ondersteuning, niet op basis van financiële mogelijkheden van de patiënt-cliënt en evenmin op basis van economische winst.

Voor ons telt elke mens. Solidariteit is voor ons een absolute kernwaarde. Solidariteit en sociale bescherming moeten springplanken zijn en mensen kansen bieden tot ontwikkeling en emancipatie.

Hoe willen we dit financieren ? Via een voldoende brede en stabiele financiering via bijdragebetaling en algemene middelen. We belasten daarbij niet meer, maar rechtvaardiger en eenvoudiger.  We willen het belastingsysteem omvormen tot een duaal systeem waarbij de belastbare inkomens opgesplitst worden in inkomsten uit arbeid en inkomsten uit vermogens. Op die manier dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten