Het Nieuwe WIJ

Het Nieuwe WIJ

WIJ

De WIJ staat voor een sterke en solidaire samenleving waarin iedereen zich kan ontplooien. Dat doen WIJ niet ondanks, maar net dankzij de ander.

De WIJ is ook de basis van onze politieke actie, gedreven door het ideaal van het moedige midden, waar de overheid niet de persoonlijke verantwoordelijkheden van mensen uit handen neemt maar waarbij mensen ook niet louter op zichzelf aangewezen zijn.

NIEUW

Nieuw verwijst naar de nieuwe tijd die zich aandient. Een tijd waarin belangrijke maatregelen moeten genomen worden om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen te vrijwaren. Een toekomst waarin de uitdagingen die op ons afkomen zoals vergrijzing, klimaatverandering, schaarser wordende grondstoffen, mobiliteit, terreur, migratie enz… duurzaam worden aangepakt

 

Tijdens het Nieuwe WIJ-congres in Lommel, op zaterdag 26 november 2016, schreef CD&V geschiedenis met een vernieuwde sterke boodschap van engagement en perspectief voor de toekomst. Interesse in de integrale goedgekeurde congrestekst ? Stuur een mail naar wij@cdenv.be .