Het Nieuwe Samenleven

Asiel – migratie – integratie

WIJ pleiten voor een gecontroleerde economische migratie.

Tegen 2020 hebben we ongeveer 20% meer jongeren nodig om de mensen die met pensioen gaan te vervangen. Daarom willen we eerst iedereen in eigen land aan het werk helpen. Maar we staan ook open voor Europeanen of mensen van buiten Europa om talent en expertise binnen te halen.

Als christendemocraten:

  • Maken we in ons integratiebeleid geen onderscheid tussen A- en B- burgers
  • Gaan we voor gelijke rechten en plichten voor iedereen
  • Geven we bescherming aan alle mensen die dat nodig hebben

“Iedereen is van de wereld, en de wereld is van iedereen”; WIJ willen dat iedereen vanuit zijn achtergrond zijn of haar cultuur of godsdienst kan beleven. Maar we vertrekken we samen vanuit dezelfde basiswaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, democratie en scheiding tussen kerk en staat.

Veiligheid – justitie – privacy

Inzake veiligheid willen we liever voorkomen dan achteraf te moeten bestraffen.

Dialoog biedt daarbij de beste garanties. Daarom willen WIJ mensen de kans geven om meerm et elkaar te praten, op buurtbabbels, in verenigingen, met de wijkagent. Het politiekorps is daarom best een afspiegeling van de bevolking.

WIJ hechten veel belang aan een justitieapparaat dat consequent optreedt, voor iedereen gelijk. Ook hier geven we maximaal kansen aan de dialoog: eerst praten, dan bemiddelen en pas dan naar de rechtbank.

WIJ verwachten dat onze overheid de balans bewaakt tussen openbare veiligheid en privacy.

Een betrokken overheid

WIJ kiezen voor een overheid die maximaal luistert naar wat leeft bij mensen, verenigingen of een burgerinitiatief. En het blijft niet bij luisteren. WIJ doen er ook iets mee.