De Nieuwe Rentmeesters

Het klimaat

De klimaatverandering is één van de grootste en moeilijkste bedreigingen voor de toekomst. Ze heeft op heel wat vlakken gevolgen voor iedereen, van migratie en voedselschaarste tot geopolitieke conflicten. WIJ trekken mee aan de kar opdat iedereen mee is in de omslag naar een klimaatneutrale samenleving.

Hoe pakken we die transitie aan ?

  • WIJ gaan voor een meer lokaal en dus minder gecentraliseerd energiesysteem
  • WIJ gaan dus voor afbouw van verbranding van fossiele brandstoffen en nucleaire centrales
  • WIJ willen slimme netten, slimme meters, slimme apparaten en slimme steden. Maar: op maat van alle mensen…iedereen moet meekunnen.

WIJ kiezen resoluut voor leefbare steden, gemeenten en buurten op mensenmaat. Met nieuwe duurzame, energiezuinige en compacte woonvormen. Bovendien zijn dit ook omgevingen die uitnodigen tot ontmoeten en zorgen voor elkaar. Het coöperatief denken en handelen moet in buurten meer ruimte krijgen.

Voeding

WIJ zettenin op gezonde voeding uit eigen streek, met een familiale verankering als beste garantie voor een duurzame bedrijfsvoering. Duurzame voeding begint ook bij de consument. Meer kennis en inzicht over de voedselketen zorgt voor respect voor het voedsel en de producent. Alle initiatieven die de kloof tussen de consument en de producent verkleinen willen we ondersteunen.