De Nieuwe Buurten

Wonen

Velen kennen nog steeds het gevoel van ‘de baksteen in de maag’. Niets mis daarmee, maar voor velen is dat ook niet of niet meer de grote droom.  Sommige mensen kiezen voor de vrijheid van huren om gemakkelijker te kunnen verhuizen, bijvoorbeeld in functie van het werk, de veranderende gezinssituatie, enz…

Daarom kiezen WIJ voor een dynamisch woonbeleid dat eigendomsneutraal is. Op die manier willen WIJ het evenwicht herstellen tussen kopen en huren. Wonen moet ook meer duurzaam worden door:

  • Het stimuleren van nieuwe woonvormen, met een hogere densiteit maar respect voor de omgeving en de vrije keuze
  • Het vrijwaren van open ruimte
  • Een hogere woondichtheid
  • Het voorop zetten van kwaliteit, energiezuinigheid en wooncomfort.

 

Betrokken en kwaliteitsvolle buurten

Die nieuwe, duurzame, energiezuinige en compacte woonvormen moeten terug te vinden zijn in buurten waar voorzieningen en open ruimte veel meer gedeeld worden.

De buurt is trouwens meer dan de plek waar onze woonst staat. Het is een omgeving die uitnodigt tot netwerken, tot ontmoeting en tot zorgen voor elkaar.

 

Duurzame mobiliteit – koning fiets

Het is duidelijk dat WIJ kiezen voor de fiets !

Koning fiets als het vervoersmiddel bij uitstek… in de buurt, in onze gemeente, van en naar school en het werk, al dan niet in combinatie met het openbaar vervoer.

Wij ijveren voor een betaalbaar en beter openbaarvervoer, met een degelijk aanbod ook ’s avonds en ’s nachts, dat snel evolueert naar het gebruik van duurzame hybride bussen bij de Lijn.

Duurzaamheid voorop; dat geldt ook voor de eigen personenwagen. Daarom hervormen we richting een vervoersvriendeijke fiscaliteit, met de invoering van een mobiliteitsbudget én slim rekeningrijden. CD&V wil dat er vanaf 2030 geen nieuwe auto’s meer worden ingeschreven die rijden met fossiele brandstoffen. Een ambitieuze doelstelling waar we voluit voor gaan.

En in de tussentijd zetten we in op de promotie van deelauto’s en elektrische wagens en op het gebruik van apps die onze mobiliteit slimmer maken en geconcentreerder.

 

Slimme steden

Slimme steden en gemeenten leiden tot meer betrokkenheid van de inwoners, zetten in op een circulaire deeleconomie, duurzamer transport en het systematisch verlagen van de klimaatafdruk.

Het “internet of things” zal daarbij een belangrijke rol spelen. Niet omwille van de gadgets, maar wel omwille van toepassingen met een maatschappelijke meerwaarde, met meer dienstverlening en meer e-participatie voor iedereen.