De Nieuwe Ambitie

Onderwijs – Werk – Economie

Onderwijs

Onze samenleving, ook in Geel, wordt diverser en complexer. Dat zorgt voor grote uitdagingen, ook in het onderwijs. De kwaliteit van ons onderwijs is  top. Het is onze ambitie om deze positie te behouden en te verstevigen. Vertrouwen hebben en geven aan schooldirecties, leerkrachten  en leerlingen is voor ons daarbij het centrale uitgangspunt.

We bouwen vandaag aan de scholen van morgen:

  • Scholen waar elke jongere kansen krijgt om zijn weg te vinden in de samenleving, op maat van de eigen talenten.
  • Scholen met een venster op de wereld. Open plekken, waar iedereen zich thuis voelt en waar ook de buurt mee gebruik maakt van de faciliteiten.
  • Leerplekken die in kruisbestuiving met de buurt ook “leefplekken” worden.
  • Pleisterplaatsen waar diverse culturen samen komen.
  • Creatieve hubs waar de talenten van de leerkrachten en de leerlingen centraal staan.

Werk

We worden, gelukkig maar, allemaal ouder en ouder… we beseffen ook dat we daarom langer zullen moeten werken om onze sociale zekerheid betaalbaar te houden.

WIJ ijveren voor een combinatie van een zinvolle en langere loopbaan, met meer rustpunten. Werkbaar en wendbaar werk, onder meer via loopbaansparen. Met loopbaansparen willen we:

  • Plaats- en tijdonafhankelijk werken verder ondersteunen
  • Innoveren op het vlak van arbeidsduur
  • Duidelijke modellen voor flexibeler werken uitwerken
  • Re-integratie van langdurig zieken mogelijk maken

Op die manier willen we werk, gezin en vrije tijd beter combineerbaar maken en burn-out bannen.

Economie

Onze economie is hoogtechnologisch en verandert razendsnel. WIJ willen mee investeren in een dynamische economieën kijken met een open blik naar die nieuwe technologieën. Daarbij willen WIJ proactief het debat voeren over de aanpassing van de regelgeving en de impact ervan op werknemers zodanig dat niemand uit de boot valt.

Waar sommigen in het streven naar economisch groei men s en klimaat uit het oog dreigen te verliezen, doen WIJ dit doelbewust niet. WIJ streven naar een circulaire economie, waarbij de waarde van materialen doorheen de productie- en consumptieketen behouden blijft. Van consumeren en bezitten evolueren we naar gebruiken en delen.

Onze economie moet duurzaam zijn op het vlak van grondstoffen. Energie, water en grondstoffen worden duurder en schaarser. WIJ opteren voor duidelijke en duurzame keuzes.