Overzicht van de wijzigingen in het parkeerbeleid

  • Gepost op: 25 June 2013
  • Door: Admin
Parkeren in Geel

Naar aanleiding van een evaluatie en inspraakmomenten werd het parkeerbeleid in Geel bijgestuurd. Vanaf 1 juli 2013 gaan de nieuwe regels in voege.

We overlopen de belangrijkste wijzigingen.

  • Parkeren wordt in de meeste gevallen goedkoper, de nieuwe tarieven zijn overzichtelijker en transparanter

  • Met een parkeerabonnement van € 31 per jaar kan je 4 uur per dag parkeren op de bovengrondse centrumparkings

Geelse stadsdiensten testen elektrische wagen uit

  • Gepost op: 24 June 2013
  • Door: Admin

CD&V ijvert voor een efficiënter en duurzamer gebruik van energie. Het wagenpark van de technische dienst zal daarom tijdelijk uitgebreid worden met een elektrische wagen.

"We krijgen deze wagen gedurende drie maanden ter beschikking gesteld van Eandis", legt schepen van openbare werken Leen Beke uit. "In die periode zullen onder andere de mensen van de technische dienst de auto uitvoerig testen en nagaan of hij voldoet aan de verwachtingen."

CD&V zorgt voor diepgaander onderzoek naar verkeer op de markt

  • Gepost op: 18 June 2013
  • Door: Admin

De proefopstelling waarbij er terug verkeer op de Markt zou toegelaten worden en de knip naar de Stationsstraat verplaatst zou worden, zal niet ter goedkeuring voorgelegd worden op de volgende gemeenteraad. Coalitiepartners CD&V en N-VA zijn van mening dat er bij de inwoners geen draagvlak is om deze wijziging te kunnen  doorvoeren.

Pagina's