Weer naar school !

  • Gepost op: 1 September 2017
  • Door: Voorzitter

Weer naar school!

Vandaag zijn in Geel weer duizenden kinderen en jongeren aan een nieuw schooljaar begonnen.

Als schepen voor onderwijs ben ik meer dan trots op ons divers onderwijsaanbod. We slagen er nog steeds in om in al onze parochies kwaliteitsvol basisonderwijs te brengen. Ook methodescholen vind je op ons grondgebied. Kortom, voor elk wat wils.

Het welbevinden van onze Geelse kinderen en jongeren dragen we, als CD&V Geel, hoog in het vaandel.

We zetten dan ook als stad diverse initiatieven op die kinderen en jongeren met elkaar in contact brengen en hen ondersteunen in het opgroeien tot volwassenen met een open blik op de wereld.

  • Zo kunnen ook dit schooljaar weer alle leerlingen van onze Geelse basisscholen genieten van sportdagen en zwemlessen in het kader van sport op school. Ook de bib en het cultureel centrum zetten hun deuren open voor alle kinderen. Vanuit de stad faciliteren we deze initiatieven door busvervoer te organiseren indien nodig, en door de deelnameprijzen te subsidiëren zodat het voor elk kind betaalbaar blijft.
  • Dit schooljaar gaan we samen werk maken van een gezamenlijk fietsexamen. Er zal een werkgroep opstarten om één fietslus uit te werken waar alle leerlingen die een fietsexamen dienen af te leggen aan kunnen deelnemen. Zo willen we kinderen ook als ze de stap naar de middelbare school zetten blijven stimuleren om met de fiets naar school te rijden.

Tot slot wil ik alle leerkrachten, directies, ondersteunend personeel, ouderraden, en iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij één van onze Geelse scholen een heel fijn schooljaar toewensen.

 

Griet Verhesen

Schepen van Onderwijs