Een dikke proficiat voor alle Geelse onthaalouders !

  • Gepost op: 12 October 2017
  • Door: Voorzitter

Het is vandaag de dag van de onthaalouder. Met meer dan 5.000 zijn ze in Vlaanderen, onthaalouders die met veel enthousiasme en een groot hart de zorg voor andermans kinderen opnemen. Ook in Geel staan heel wat onthaalouders en crèches dag in dag uit klaar voor onze kinderen. Vandaag staan zij in de schijnwerpers en zeggen WIJ volmondig: BEDANKT !
 

Schepen Griet Verhesen heeft zelf 2 zonen die de crèche ondertussen ontgroeid zijn en uit haar waardering: “Kinderen krijgen er de kans om in een huiselijke, warme sfeer met andere leeftijdsgenootjes een fijne tijd te beleven. Onthaalouders zorgen iedere dag voor een stimulerende, aangename leef- en leeromgeving voor de allerkleinsten.”
Uit een tevredenheidsmeting in 2015 die de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) bij meer dan 1.000 ouders afnam, blijkt dat 98% van hen tevreden tot zeer tevreden is over zowel de zorg voor het kind, de veiligheid, de communicatie tussen ouders en onthaalouders, de opvanguren en -dagen, de praktische organisatie van de opvang, als het pedagogisch beleid. Onthaalouders mogen terecht fier zijn op dat resultaat.
 

Kinderopvang is voor CD&V Geel een beleidsprioriteit.
"Vanuit het lokaal overleg kinderopvang worden in Geel een aantal initiatieven genomen in het belang van overleg en afstemming tussen verschillende opvangvoorzieningen. Samen met veranderende gezins- en familierelaties (diverse samenlevingsvormen), de zoektocht naar een evenwicht tussen werk en gezin, meer werken op maat van kinderen enz., zijn de verwachtingen in de kinderopvangsector de laatste jaren sterk toegenomen. Daarnaast wordt er gewerkt aan netwerkversterkende samenwerkingsverbanden tussen kinderopvanginitiatieven en aan de algemene kwaliteit van kinderopvang in Geel. Tot slot wenst de stad de komende jaren sterk in te zetten op een geïntegreerd stedelijk beleid rond opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Zo lanceerden we enkele weken geleden ons Geels model kinderopvang waarbij we de samenwerking met de scholen in de voor- en naschoolse kinderopvang willen versterken en de kwaliteit van deze opvang willen verhogen ", besluit schepen Griet Verhesen. 

Griet Verhesen - Schepen Stad Geel